Archiwum kategorii: SOLIDARNOŚĆ 80

Posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu.

 Dotyczy sprawozdania z odbytych wyborów w Regionie :

Dnia 18 lipca  2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu KNSZZ  „Solidarność ’80” odnośnie kalendarza wyborczego w strukturach związku , który  zgodnie z pierwotnym terminem (uchwała NR 1 z dnia 02.12.2019r.) a następie została zmieniona uchwała na skutek epidemii na wydłużenie terminów.  Wybory  zakończyły się w pierwotnym terminie . Wszystkie Komisje (międzyzakładowe) organizacje związkowe złożyły protokoły i wnioski o nowe wypisy do rejestru Organizacji  Zakładowych wynikających ze statutu związku w Regionie.

Termin wyborów w REGIONIE  i gdzie się odbędzie , będzie podany wszystkim delegatom drogą elektroniczną.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

76 – 200 Słupsk    Ul. Jaracza 18 A

W ostatnich dniach wpłynęło do Zarządu Regionu KNSZZ ” Solidarność ‚ 80″ szereg krytycznych uwag odnośnie regulaminu oceny pracy nauczycieli. Sygnały te dotarły do nas z opóźnieniem, ponieważ trwały wakacje i kontakt z nauczycielami był utrudniony. W związku z tym byliśmy zmuszeni powtórzyć analizę regulaminu i skonsultować to z szerszą grupą naszych członków. W efekcie tych działań podjęliśmy decyzję o unieważnieniu naszego pisma z dnia 8.08.2018, w którym nie wnosiliśmy uwag. Prosimy o anulowanie tego pisma, a na jego miejsce przyjęcie naszej negatywnej opinii w/w regulaminu oceny pracy nauczycieli. Uważamy, iż te przepisy wprowadzą chaos i w znacznym stopniu pogorszą tak trudne już warunki pracy pedagogów i negatywnie wpłyną na wyniki nauczania naszych dzieci. Proponowane kryteria oceny są nie do przyjęcia i nie powinny być wdrażane.