Miesięczne archiwum: Lipiec 2020

Posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu.

 Dotyczy sprawozdania z odbytych wyborów w Regionie :

Dnia 18 lipca  2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu KNSZZ  „Solidarność ’80” odnośnie kalendarza wyborczego w strukturach związku , który  zgodnie z pierwotnym terminem (uchwała NR 1 z dnia 02.12.2019r.) a następie została zmieniona uchwała na skutek epidemii na wydłużenie terminów.  Wybory  zakończyły się w pierwotnym terminie . Wszystkie Komisje (międzyzakładowe) organizacje związkowe złożyły protokoły i wnioski o nowe wypisy do rejestru Organizacji  Zakładowych wynikających ze statutu związku w Regionie.

Termin wyborów w REGIONIE  i gdzie się odbędzie , będzie podany wszystkim delegatom drogą elektroniczną.