Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

76 – 200 Słupsk    Ul. Jaracza 18 A

W ostatnich dniach wpłynęło do Zarządu Regionu KNSZZ ” Solidarność ‚ 80″ szereg krytycznych uwag odnośnie regulaminu oceny pracy nauczycieli. Sygnały te dotarły do nas z opóźnieniem, ponieważ trwały wakacje i kontakt z nauczycielami był utrudniony. W związku z tym byliśmy zmuszeni powtórzyć analizę regulaminu i skonsultować to z szerszą grupą naszych członków. W efekcie tych działań podjęliśmy decyzję o unieważnieniu naszego pisma z dnia 8.08.2018, w którym nie wnosiliśmy uwag. Prosimy o anulowanie tego pisma, a na jego miejsce przyjęcie naszej negatywnej opinii w/w regulaminu oceny pracy nauczycieli. Uważamy, iż te przepisy wprowadzą chaos i w znacznym stopniu pogorszą tak trudne już warunki pracy pedagogów i negatywnie wpłyną na wyniki nauczania naszych dzieci. Proponowane kryteria oceny są nie do przyjęcia i nie powinny być wdrażane.