POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU

Z okazji świąt wszystkiego najlepszego

W  dniu  17  lutego 2017 r . odbyło się  posiedzenie Zarządu Regionu KNSZZ „SOLIDARNOŚĆ ‚ 8O” tematem były sprawy bieżące w Komisjach  Zakładowych , dyskusja odnośnie reformy Oświaty  , podjęcie uchwał i sprawy finansowe .