POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU

26 kwiecień 2019 r . odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu KNSZZ ” SOLIDARNOŚĆ ‚ 8O” tematem były sprawy bieżące w Komisjach Zakładowych, dyskusja odnośnie protestów w Oświacie  , podjęcie uchwał i sprawy finansowe .