Posiedzenie FZZ

Odbyło się wojewódzkie posiedzenie FZZ