Władze

KNSZZ „SOLIDARNOŚĆ '8O”

          SKŁAD : ZARZĄD  REGIONU  ZIEMI  POMORSKIEJ    

                   

 1. Leszek Bocian – Przewodniczący Zarządu Regionu   Ziemi Pomorskiej ” S – 8O” tel. 505173522

Katarzyna Tamborska

              2. Katarzyna Tamborska – V-ce Przewodnicząca pracuje Szkoła Łodzierz tel. 665257105                           
               3. Andrzej Kopiniak –  Sekretarz pracuje  w starostwie  powiatowym w Słupsku    tel.  605911638                                                                                                                                                                                       
              4.  Piotr Piotrowski  – Skarbnik pracuje Miejski Zakład   Komunikacji w Słupsku tel. 695835595Marzena Witt
                5. Marzena  Witt – Członek Zarządu Regionu pracuje  Szkoła w  Tursku  tel. 692735729

Skład : Komisja Rewizyjna

Stanisław ŚLEDŻ

    1. Stanisław Śledź – Przewodniczący  pracuje  Miejski Szpital w Miastku.

Zbigniew Bronk

        2 .Zbigniew Bronk – Sekretarz pracuje Akademia Pomorska     
            3.Małgorzata Petryna członek pracuje w szkole Tursku .
Skład : Sąd Koleżeński
                                                             1.Sfawomir Petryna – przewodniczący pracuje w Szkoła  Podstawowej.
                                                              2. Małgorzata Kopiniak – pracuje w szkole Smołdzino.
                                                              3. Ryszard Palcat – pracuje w szpital powiatu Bytów.
                                                            Delegaci na Zjazd Krajowy
                                                            1.  Leszek Bocian
                                                            2.  Stanisław Śledż
                                                            3. Andrzej  Kopiniak