Władze

KNSZZ „SOLIDARNOŚĆ ’80”

 SKŁAD : ZARZĄD  REGIONU  ZIEMI  POMORSKIEJ    

                     

                         

 1. Leszek Bocian – Przewodniczący Zarządu Regionu  Ziemi Pomorskiej ” S – 80 ”  tel. 505173522

Katarzyna Tamborska

2. Katarzyna Tamborska – V-ce Przewodnicząca pracuje  Szkoła  Łodżierz  tel. 665257105

Małgorzata Kopiniak

3. Małgorzata Kopiniak –  Sekretarz pracuje  Zespół Szkoła Podstawowa Smołdzino  tel.605911638

4. Ryszard Palcat – Skarbnik pracuje  Szpital Powiatu Bytowskiego  tel. 661770292

Marzena Witt

5. Marzena  Witt – Członek Zarządu Regionu pracuje  Szkoła w Tursku  tel. 692735729

Skład : Komisja Rewizyjna

Stanisław ŚLEDŻ

                            1. Stanisław Śledź – Przewodniczący  pracuje  Miejski Szpital w Miastku.

Zbigniew Bronk

2.Zbigniew Bronk – Sekretarz pracuje Akademia Pomorska.

ANDRZEJ SZYMSZECKI

                 3.Andrzej Szynszecki – członek pracuje MZK Słupsk                                                           

                                 Skład : Sąd Koleżeński

                   Andrzej Kopiniak

                           1. Andrzej Kopiniak – Przewodniczący pracuje Gmina Smołdzino.

                                                                                                 Petryna

                                   2. Małgorzata Petryna – Sekretarz   pracuje Szkoła w Tursku 

                                                                                                 Laskowski Tomasz

                                           3. Tomasz Lewandowski – członek Sądu Koleżeńskiego . 

 

Delegaci na Zjazd Krajowy

1.       Leszek Bocian

2.       Stanisław Śledż

3.       Andrzej  Kopiniak 

                                                                             Kadencja 2016-2020 r.