VI – Zjazd Regionalny w Akademii Pomorskiej Słupsk – Zdjęcia

Delegaci

Poczet Sztadarowy

Delegaci

Wprowadzenie Sztandaru

VI – Zjazd Regionalny odbył się w  Akademii Pomorskiej  2016 rok .

VI – Zjazd Regionalny KNSZZ „SOLIDARNOŚĆ ’80”