Posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu.

Dotyczy sprawozdania z odbytych wyborów w Regionie :

Dnia 18 lipca  2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu KNSZZ  „Solidarność ’80” odnośnie kalendarza wyborczego w strukturach związku , który  zgodnie z pierwotnym terminem (uchwała NR 1 z dnia 02.12.2019r.) a następie została zmieniona uchwała na skutek epidemii na wydłużenie terminów.  Wybory  zakończyły się w pierwotnym terminie . Wszystkie Komisje (międzyzakładowe) organizacje związkowe złożyły protokoły i wnioski o nowe wypisy do rejestru Organizacji  Zakładowych wynikających ze statutu związku w Regionie.

Dnia 19.09.2020r. odbył się w Słupsku VII Zjazd Regionalny Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ” Solidarność ’ 80”.  Region Ziemi Pomorskiej  wybrał nowe władze związku , informacja w zakładce .

 

Zaszufladkowano do kategorii SOLIDARNOŚĆ 80 | Możliwość komentowania Posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu. została wyłączona

POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU

26 kwiecień 2019 r . odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu KNSZZ ” SOLIDARNOŚĆ ' 8O” tematem były sprawy bieżące w Komisjach Zakładowych, dyskusja odnośnie protestów w Oświacie  , podjęcie uchwał i sprawy finansowe .

Zaszufladkowano do kategorii Solidarność 80 | Możliwość komentowania POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU została wyłączona

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

76 – 200 Słupsk    Ul. Jaracza 18 A

W ostatnich dniach wpłynęło do Zarządu Regionu KNSZZ ” Solidarność ' 80″ szereg krytycznych uwag odnośnie regulaminu oceny pracy nauczycieli. Sygnały te dotarły do nas z opóźnieniem, ponieważ trwały wakacje i kontakt z nauczycielami był utrudniony. W związku z tym byliśmy zmuszeni powtórzyć analizę regulaminu i skonsultować to z szerszą grupą naszych członków. W efekcie tych działań podjęliśmy decyzję o unieważnieniu naszego pisma z dnia 8.08.2018, w którym nie wnosiliśmy uwag. Prosimy o anulowanie tego pisma, a na jego miejsce przyjęcie naszej negatywnej opinii w/w regulaminu oceny pracy nauczycieli. Uważamy, iż te przepisy wprowadzą chaos i w znacznym stopniu pogorszą tak trudne już warunki pracy pedagogów i negatywnie wpłyną na wyniki nauczania naszych dzieci. Proponowane kryteria oceny są nie do przyjęcia i nie powinny być wdrażane.

Zaszufladkowano do kategorii SOLIDARNOŚĆ 80 | Możliwość komentowania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku została wyłączona

Dlaczego warto być w S-80

Dlaczego warto być w  KNSZZ  „Solidarność 8O”    skorzystaj z                               prawa   utworzenia nowej organizacji związkowej KNSZZ „Solidarność ’80” w Twoim zakładzie pracy,  a jeśli już  funkcjonuje, to przyłącz się do nas.   Nigdy nie zostaniesz sam.

Będziesz miał  wpływ  przede  wszystkim  na: wzrost wynagrodzeń ! regulacja płac, system  premiowania i wszelkie  porozumienia w tym  zakresie  zawarte  z  pracodawcą;    obronę własnych i nie tylko interesów pracowniczych, w szczególności przed  zwolnieniem  z  pracy;   korzystne zapisy wszelkich wewnątrzzakładowych regulaminów;    poprawę warunków BHP;  przeciwdziałanie dyskryminacji  i  mobbingowań;     Twoje prawa pracownicze staną się dla pracodawcy jednymi z obowiązujących go do przestrzegania. Nabędziesz  prawo  do korzystania ze  wszelkich  świadczeń  statutowych  z  tytułu  przynależności do KNSZZ  „Solidarność '8O”

  • Zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka
  • Śmierci członka związku , współmałżonka
  • Śmierci dziecka , rodziców , teściów

Wstąp nie zwlekaj !!!

Zaszufladkowano do kategorii Solidarność 80 | Możliwość komentowania Dlaczego warto być w S-80 została wyłączona

Posiedzenie Sekcji Transport KNSZZ Solidarność`80

07.11.2013 roku odbyło się posiedzenie Sekcji Transport KNSZZ ” Solidarność`80″. Sekcja zrzesza wszystkie organizacje zakładów Związku reprezentujące pracowników transportu – kierowców wszystkich rodzajów transportu i kolejarzy. Zadaniem sekcji jest podejmowanie działań w celu obrony i reprezentacji członków Sekcji.

Zaszufladkowano do kategorii Solidarność 80 | Możliwość komentowania Posiedzenie Sekcji Transport KNSZZ Solidarność`80 została wyłączona

Forum Związków Zawodowych

  Organizacja jest zrzeszona w Forum Związków Zawodowych

 

Zaszufladkowano do kategorii Solidarność 80 | Możliwość komentowania Forum Związków Zawodowych została wyłączona