Odliczenie składki związkowej

Zaszufladkowano do kategorii SOLIDARNOŚĆ 80 | Możliwość komentowania Odliczenie składki związkowej została wyłączona

Zjazd Krajowy KNSZZ „Solidarność ’80″w Starym Mieście koło Konina 8-9-10-09-2022r.

  • Nową Przewodniczącą Komisji Krajowej KNSZZ ” Solidarność’ 80″  na cztero letnią kadencję w związku  wybrano  panią Izabelę Grzenkowicz

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii SOLIDARNOŚĆ 80 | Możliwość komentowania Zjazd Krajowy KNSZZ „Solidarność ’80″w Starym Mieście koło Konina 8-9-10-09-2022r. została wyłączona

Kontakt

Kontakt

 

 

76-200 Słupsk

Ul. Wojska Polskiego 4

Wejście od podwórka

Tel. 505173522

 

Zaszufladkowano do kategorii SOLIDARNOŚĆ 80 | Możliwość komentowania Kontakt została wyłączona

Posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu.

Dotyczy sprawozdania z odbytych wyborów w Regionie :
Dnia 18 lipca  2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu KNSZZ  „Solidarność ’80” odnośnie kalendarza wyborczego w strukturach związku , który  zgodnie z pierwotnym terminem (uchwała NR 1 z dnia 02.12.2019r.) a następie została zmieniona uchwała na skutek epidemii na wydłużenie terminów.  Wybory  zakończyły się w pierwotnym terminie . Wszystkie Komisje (międzyzakładowe) organizacje związkowe złożyły protokoły i wnioski o nowe wypisy do rejestru Organizacji  Zakładowych wynikających ze statutu związku w Regionie.
Dnia 19.09.2020r. odbył się w Słupsku VII Zjazd Regionalny Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ” Solidarność ’ 80”.  Region Ziemi Pomorskiej  wybrał nowe władze związku , informacja w zakładce .
 
Zaszufladkowano do kategorii SOLIDARNOŚĆ 80 | Możliwość komentowania Posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu. została wyłączona

Dlaczego warto być w S-80

Dlaczego warto być w  KNSZZ  „Solidarność 8O”    skorzystaj z                               prawa   utworzenia nowej organizacji związkowej KNSZZ „Solidarność ’80” w Twoim zakładzie pracy,  a jeśli już  funkcjonuje, to przyłącz się do nas.   Nigdy nie zostaniesz sam.

Będziesz miał  wpływ  przede  wszystkim  na: wzrost wynagrodzeń ! regulacja płac, system  premiowania i wszelkie  porozumienia w tym  zakresie  zawarte  z  pracodawcą;    obronę własnych i nie tylko interesów pracowniczych, w szczególności przed  zwolnieniem  z  pracy;   korzystne zapisy wszelkich wewnątrzzakładowych regulaminów;    poprawę warunków BHP;  przeciwdziałanie dyskryminacji  i  mobbingowań;     Twoje prawa pracownicze staną się dla pracodawcy jednymi z obowiązujących go do przestrzegania. Nabędziesz  prawo  do korzystania ze  wszelkich  świadczeń  statutowych  z  tytułu  przynależności do KNSZZ  „Solidarność '8O”

  • Zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka
  • Śmierci członka związku , współmałżonka
  • Śmierci dziecka , rodziców , teściów

Wstąp nie zwlekaj !!!

Zaszufladkowano do kategorii SOLIDARNOŚĆ 80 | Możliwość komentowania Dlaczego warto być w S-80 została wyłączona

Forum Związków Zawodowych

  Organizacja jest zrzeszona w Forum Związków Zawodowych

 

Zaszufladkowano do kategorii SOLIDARNOŚĆ 80 | Możliwość komentowania Forum Związków Zawodowych została wyłączona