Z okazji świąt wszystkiego najlepszego

POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU

W  dniu  17  lutego 2017 r . odbyło się  posiedzenie Zarządu Regionu KNSZZ „SOLIDARNOŚĆ ‚ 8O” tematem były sprawy bieżące w Komisjach  Zakładowych , dyskusja odnośnie reformy Oświaty  , podjęcie uchwał i sprawy finansowe .

Z okazji świąt wszystkiego najlepszego

Dlaczego warto być w S-80

      Dlaczego warto być w  KNSZZ  „SOLIDARNOŚĆ – 8O”    skorzystaj z prawa utworzenia nowej organizacji związkowej KNSZZ ?Solidarność ?80? w Twoim zakładzie pracy,  a jeśli już  funkcjonuje, to przyłącz się do nas.   Nigdy nie zostaniesz sam.

Będziesz miał  wpływ  przede  wszystkim  na: wzrost wynagrodzeń ? regulacja płac, system  premiowania i wszelkie  porozumienia w tym  zakresie  zawarte  z  pracodawcą;    obronę własnych i nie tylko interesów pracowniczych, w szczególności przed  zwolnieniem  z  pracy;   korzystne zapisy wszelkich wewnątrzzakładowych regulaminów;    poprawę warunków BHP;  przeciwdziałanie dyskryminacji  i  mobbingowań;     Twoje prawa pracownicze staną się dla pracodawcy jednymi z obowiązujących go do przestrzegania. Nabędziesz  prawo  do korzystania ze  wszelkich  świadczeń  statutowych  z  tytułu  przynależności do KNSZZ ?Solidarność ?8O?.

  • Zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka
  • Śmierci członka związku , współmałżonka
  • Śmierci dziecka , rodziców , teściów

Wstąp nie zwlekaj !!!

Z okazji świąt wszystkiego najlepszego

Forum Związków Zawodowych

 

                    Organizacja jest zrzeszona w Forum Związków Zawodowych

 

Z okazji świąt wszystkiego najlepszego

Posiedzenie Sekcji Transport KNSZZ Solidarność`80

07.11.2013 roku odbyło się posiedzenie Sekcji Transport KNSZZ Solidarność`80. Sekcja zrzesza wszystkie organizacje zakładów Związku reprezentujące pracowników transportu – kierowców wszystkich rodzajów transportu i kolejarzy. Zadaniem sekcji jest podejmowanie działań w celu obrony i reprezentacji członków Sekcji.