This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 
Z okazji świąt wszystkiego najlepszego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

76 – 200 Słupsk

Ul. Jaracza 18 A

W ostatnich dniach wpłynęło do Zarządu Regionu KNSZZ Solidarność 80′ szereg krytycznych uwag odnośnie regulaminu oceny pracy nauczycieli. Sygnały te dotarły do nas z opóźnieniem, ponieważ trwały wakacje i kontakt z nauczycielami był utrudniony. W związku z tym byliśmy zmuszeni powtórzyć analizę regulaminu i skonsultować to z szerszą grupą naszych członków. W efekcie tych działań podjęliśmy decyzję o unieważnieniu naszego pisma z dnia 8.08.2018, w którym nie wnosiliśmy uwag. Prosimy o anulowanie tego pisma, a na jego miejsce przyjęcie naszej negatywnej opinii w/w regulaminu oceny pracy nauczycieli. Uważamy, iż te przepisy wprowadzą chaos i w znacznym stopniu pogorszą tak trudne już warunki pracy pedagogów i negatywnie wpłyną na wyniki nauczania naszych dzieci. Proponowane kryteria oceny są nie do przyjęcia i nie powinny być wdrażane.

Posiedzenie Zarządu Regionu KNSZZ „Solidarność ’80”

W dniu 25 lipiec 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu , tematem posiedzenia były sprawy organizacyjne , oraz przekazanie informacji z posiedzenia Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych przez Panią Katarzynę Tamborką .

Z okazji świąt wszystkiego najlepszego

Dlaczego warto być w S-80

Dlaczego warto być w  KNSZZ  „Solidarność 8O”    skorzystaj z                               prawa   utworzenia nowej organizacji związkowej KNSZZ „Solidarność ’80 w Twoim zakładzie pracy,  a jeśli już  funkcjonuje, to przyłącz się do nas.   Nigdy nie zostaniesz sam.

Będziesz miał  wpływ  przede  wszystkim  na: wzrost wynagrodzeń ! regulacja płac, system  premiowania i wszelkie  porozumienia w tym  zakresie  zawarte  z  pracodawcą;    obronę własnych i nie tylko interesów pracowniczych, w szczególności przed  zwolnieniem  z  pracy;   korzystne zapisy wszelkich wewnątrzzakładowych regulaminów;    poprawę warunków BHP;  przeciwdziałanie dyskryminacji  i  mobbingowań;     Twoje prawa pracownicze staną się dla pracodawcy jednymi z obowiązujących go do przestrzegania. Nabędziesz  prawo  do korzystania ze  wszelkich  świadczeń  statutowych  z  tytułu  przynależności do KNSZZ  „Solidarność ‚8O”

  • Zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka
  • Śmierci członka związku , współmałżonka
  • Śmierci dziecka , rodziców , teściów

Wstąp nie zwlekaj !!!

Z okazji świąt wszystkiego najlepszego

Posiedzenie Sekcji Transport KNSZZ Solidarność`80

07.11.2013 roku odbyło się posiedzenie Sekcji Transport KNSZZ Solidarność`80. Sekcja zrzesza wszystkie organizacje zakładów Związku reprezentujące pracowników transportu – kierowców wszystkich rodzajów transportu i kolejarzy. Zadaniem sekcji jest podejmowanie działań w celu obrony i reprezentacji członków Sekcji.

Forum Związków Zawodowych

  Organizacja jest zrzeszona w Forum Związków Zawodowych